Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HỌC KÌ II

Bài 30: Nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung


Trong bài giảng ngày hôm nay, các em hãy cùng thầy giáo đi tìm hiểu kiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc một đoạn trích trong một tác phẩm tự sự. Đây là một trong hai kiểu bài nghị văn học cơ bản, thường xuất hiện ở các đề thi. Do đó, các em nhớ theo dõi bài giảng và ghi chép lại nhé!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
    • a
    • b
    • c
  • Luyện tập
X