Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KÌ II

Ôn tập các văn bản truyện (Phần 1)

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức trọng tâm
    • Văn bản
    • Văn bản
  • Bài 1 (Dạng 1)
    • Câu 1 - 3
    • Câu 4 - 5
X