Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất (Phần 2)

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung


Tục ngữ là một thể loại văn học dân gian gần gũi với lời ăn tiếng nói hằng ngày của chúng ta. Vậy thể loại này có đặc điểm gì? Chúng được sử dụng trong cuộc sống và trong giao tiếp như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung ấy qua phần hướng dẫn của thầy Nguyễn Phi Hùng.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tục ngữ về lao động, sản xuất
    • Câu 5
    • Câu 6
    • Câu 7
    • Câu 8
  • Hình thức của tục ngữ
X