Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Ôn luyện kiến thức phụ âm /dʒ/ và /tʃ/
  • Sơ đồ học từ vựng
  • Common words of Unit 1
  • Bài tập làm thêm và cách học từ vựng thông qua đáp án
  • Tóm tắt các kiến thức cần nhớ
Nhấn để bật tiếng

UNIT 1: FRIENDSHIP - TÌNH BẠN

Bài 1: Ôn luyện ngữ âm và từ vựng

Độ dài: 60 phút - Số lượt học 3.115

Chưa có thông báo nào