Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Ôn luyện ngữ âm
  • Bài tập ngữ âm
  • Ôn luyện từ vựng
Nhấn để bật tiếng

UNIT 9: THE POST OFFICE - BƯU ĐIỆN

Bài 17: Ôn luyện ngữ âm và từ vựng

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 285

Chưa có thông báo nào