Ôn luyện Tiếng Anh 11 (hệ 7 năm) - Thầy Phạm Trọng Hiếu, Thầy TuấnBB

  Mục lục bài giảng
  • Ôn luyện ngữ âm
  • Bài tập ngữ âm
  • Ôn luyện từ vựng
  • Bài tập từ vựng
Nhấn để bật tiếng

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD - CÁC KỲ QUAN THẾ GIỚI

Bài 31: Ôn luyện ngữ âm và từ vựng

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 88

Chưa có thông báo nào