Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
  • Phép nhân đơn thức, đa thức với đa thức
 • Dạng 1. Thực hiện phép tính
  • Bài tập
 • Dạng 2. Tính giá trị biểu thức
  • Phần 1. Rút gọn biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức
  • Phần 2. Dựa vào tính chất của số, thay số thành biến
Nhấn để bật tiếng
X

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Bài 01. Phép nhân đơn thức, đa thức với đa thức (Phần 1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 4.296


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Phép nhân đơn thức, đa thức với đa thức
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào