Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
  • Phép nhân đơn thức, đa thức với đa thức
 • Dạng 1. Thực hiện phép tính
  • Bài tập
 • Dạng 2. Tính giá trị biểu thức
  • Phần 1. Rút gọn biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức
  • Phần 2. Dựa vào tính chất của số, thay số thành biến
Nhấn để bật tiếng

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Bài 01. Phép nhân đơn thức, đa thức với đa thức (Phần 1)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 3.484


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Phép nhân đơn thức, đa thức với đa thức
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào