Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Bài 01. Phép nhân đơn thức, đa thức với đa thức (Phần 1)

Độ dài: 44 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Phép nhân đơn thức, đa thức với đa thức
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
  • Phép nhân đơn thức, đa thức với đa thức
 • Dạng 1. Thực hiện phép tính
  • Bài tập
 • Dạng 2. Tính giá trị biểu thức
  • Phần 1. Rút gọn biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức
  • Phần 2. Dựa vào tính chất của số, thay số thành biến
X