Ôn luyện Toán 8 - Cô Vũ Phương Thúy

ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Bài 02. Diện tích hình chữ nhật

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Diện tích hình chữ nhật
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Tính diện tích
    • Bài 1
    • Bài 2
  • Dạng 2. Chứng minh các hệ thức hình học. Tính độ dài các cạnh
    • Bài 1
    • Bài 2
X