Nâng cao Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Kiến thức cần nhớ (Tiếp)
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Bài giảng

Bài 12.Thêm hoặc bớt một chữ số ở bên trái của một số tự nhiên

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 934

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Thêm hoặc bớt một chữ số ở bên trái của một số tự nhiên
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào