Ôn luyện Toán 6 - Thầy Bùi Minh Mẫn

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

[Chương 1. Số tự nhiên] Chủ đề 1. Số tự nhiên. Lũy thừa

Bài 7. So sánh hai lũy thừa

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 3.726

Chưa có thông báo nào