Ôn luyện Toán 6 - Thầy Bùi Minh Mẫn

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

[Chương 1. Số tự nhiên] Chủ đề 6. Ước chung lớn nhất. Bội chung nhỏ nhất

Bài 2. Bài tập áp dụng cơ bản

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.995

Đính chính: Bài 3: 3840=2^8.3.5. Kết quả: UCLN=60

Chưa có thông báo nào