Nâng cao Tiếng Việt 4 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Luyện tập
    • Bài 1 - 3
    • Bài 4 - 7
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 8: Các kiểu câu

Bài 2. Câu kể, câu cảm, câu khiến

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 198


Trong chuyên đề Các kiểu câu, các em đã được làm quen với câu nghi vấn ở bài một. Hôm nay, cô giáo sẽ tiếp tục hướng dẫn các em ba kiểu câu là câu kể, câu cảm và câu khiến. Các em nhớ theo dõi bài giảng phần lý thuyết thật kĩ để có thể làm tốt các bài tập trong Phiếu bài tập nhé!

Chưa có thông báo nào