Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • 1. Các biện pháp tu từ từ vựng
    • Phần 1
    • Phần 2
  • 2. Các biện pháp tu từ cú pháp
  • 3. Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

02 - NĂNG LỰC NGÔN NGỮ

020104 - Các biện pháp tu từ

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 8.470

Chưa có thông báo nào