Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • Các khái niệm cơ bản
  • Mệnh đề
  • Mệnh đề kéo theo
  • Mệnh đề hội (và)
  • Mệnh đề tuyển lỏng (hoặc)
  • Mệnh đề tuyển chặt (hoặc - hoặc)
  • Tổng hợp bảng chân trị
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

01 - NĂNG LỰC LOGIC TOÁN

010104 - Logic mệnh đề

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 16.646

Chưa có thông báo nào