Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • 1. Danh từ - Đại từ - Động từ - Tính từ
  • 2. Trạng từ - Giới từ - Liên từ - Mạo từ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

02 - NĂNG LỰC NGÔN NGỮ

020202 - Các thành phần cấu tạo câu trong Tiếng Anh

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 3.651

Chưa có thông báo nào