Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • 1. Khái niệm: Thất nghiệp, thiếu việc làm, phát triển bền vững, cơ sở hạ tầng
  • 2. Khái niệm: Quảng canh, thâm canh, canh tác, mất cân bằng sinh thái, cán cân thương mại
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

03 - NĂNG LỰC THỰC HÀNH KHOA HỌC

030504 - Một số khái niệm địa lí

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 2.529

Chưa có thông báo nào