Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

  Mục lục bài giảng
  • Điều kiện tán sắc ánh sáng
  • Phép đo quang phổ
  • Quang phổ thực tế
  • Giao thoa ánh sáng trắng
  • Hiện tượng quang điện
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

03 - NĂNG LỰC THỰC HÀNH KHOA HỌC

030104 - Câu hỏi đánh giá năng lực phần Quang học và Hạt nhân

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2.722

Lưu ý: Trong bài này thầy Nam tập trung dạy về phần Quang học nên về phần Hạt nhân thì thầy không dạy.

Phần hiện tượng quang điện, phút thứ 5:11, các em sửa lại như sau:

\[H=\frac{{{N}_{e}}}{{{N}_{p}}}. 100%=\frac{h. c. I}{{{P}_{\text{AS}}}. \lambda }\]

Chưa có thông báo nào