Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 + 2 + 3
  • Bài 4 + 5 + 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 01. Bảng nhân - chia 6. (tiếp)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 838

GV đính chính bài giảng: Bài 3 sửa đúng thành

$$y=30 \times 6$$
$$y=180$$

Chưa có thông báo nào