Nâng cao Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Thêm hoặc bớt chữ số a vào bên phải số tự nhiên
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Bài giảng

Bài 11.Thêm hoặc bớt một chữ số và0 bên phải một số tự nhiên (tiếp)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 333

Chưa có thông báo nào