Trang chủ Luyện thi ĐHQG TP.HCM

Luyện thi ĐHQG TP.HCM

Luyện thi ĐHQG TP. HCM

Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

Tổng ôn toàn diện thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM

Học phí trọn gói:1.800.000 đồng
Học phí ưu đãi: 1.440.000 đồng
Ngày bế giảng: 31-08-2021

Sách luyện thi kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TP. HCM

Tăng tốc luyện đề dành cho kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Tăng tốc luyện đề dành cho kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Học phí khóa học: 225.000 đồng
Giáo viên: Thầy HOCMAI