Topclass iLearn Tiếng Anh 8 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Comparative forms of adverbs
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 2: Life in the country

Unit 2: Life in the country - Grammar

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.762

Lưu ý: Activity 1: Trên bảng cô chiếu còn thiếu chỗ trống số 4, đáp án là "more exciting" các em nhé

Chưa có thông báo nào