Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Comparative forms of adverbs
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Activity 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 2: Life in the country

Unit 2: Life in the country - Grammar

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.581

Lưu ý: Activity 1: Trên bảng cô chiếu còn thiếu chỗ trống số 4, đáp án là "more exciting" các em nhé

Chưa có thông báo nào