Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1a + 1b + 2
  • Activity 3a
  • Activity 3b
  • Activity 4
  • Activity 5a + 5b
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 6: Folk tales

Unit 6: Folk tales - Grammar

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 485

Chưa có thông báo nào