Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Listening: Activity 1
  • Listening: Activity 2
  • Listening: Activity 3
Unit 12: Life on other planets - Listening sẽ được mở vào ngày 12/09/2022 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 12: Life on other planets

Unit 12: Life on other planets - Listening

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 76

Chưa có thông báo nào