Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation: Activity 4
  • Pronunciation: Activity 5,6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 11: Science and technology

Unit 11: Science and technology - Pronunciation

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 187

Chưa có thông báo nào