Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary: Activity 1,2
  • Vocabulary: Activity 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 11: Science and technology

Unit 11: Science and technology - Vocabulary

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 190

Chưa có thông báo nào