Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 11: Science and technology

Unit 11: Science and technology - Pronunciation - Extra Exercises

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 107

Chưa có thông báo nào