Topclass iLearn Tiếng Anh 8 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Festival in Vietnam

Unit 5: Festival in Vietnam - Grammar - Extra Exercises

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 611

Lưu ý: Exercise 3 cô có đánh nhầm số thứ tự câu từ 5 lên 7. Tuy nhiên vẫn không ảnh hưởng đến nội dung bài học các em nhé!

Chưa có thông báo nào