Topclass iLearn Tiếng Anh 8 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1 - Listen & read - Part 1
  • Activity 1 - Listen & read - Part 2
  • Activity 1 - Listen & read - Part 3
  • Activity 2
  • Activity 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: Peoples of Vietnam

Unit 3: Peoples of Vietnam - Getting started

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.773

LƯU Ý: Activity 2 slide trên bảng của cô bị mờ, các em thông cảm và vui lòng xem theo dõi ảnh dưới đây và check đáp án của cô trong bài giảng nhé
Chưa có thông báo nào