Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Listening: Activity 1,2
  • Listening: Activity 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: Our customs and traditions

Unit 4: Our customs and traditions - Listening

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 484

Chưa có thông báo nào