Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation (1)
  • Pronunciation (2)
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 9: Natural disasters

Unit 9: Natural disasters - Pronunciation

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 283

Chưa có thông báo nào