Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 12: Life on other planets

Unit 12: Life on other planets - Reading - Extra Exercises

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 119

Ở bài tập Exercise 2, Phần A True or False, câu 6, đáp án là True, không phải là False. Vì trong bài đọc có thông tin: "According to Solomonides, extraterrestrials could have received signals from Earth. However, he suggests that ET would not have been able to decode them. He said they would need to decode the light waves into sounds and analyse 3,000 human languages to understand any messages. ".

extraterrestrials = ET = aliens

Chưa có thông báo nào