Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation: Activity 5
  • Pronunciation: Activity 6
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 10: Communication

Unit 10: Communication - Pronunciation

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 194

Chưa có thông báo nào