Topclass iLearn Tiếng Anh 8 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: Our customs and traditions

Unit 4: Our customs and traditions - Pronunciation - Extra Exercises

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 637

Lưu ý: Ở Exercise 2 câu số 8 cô nói nhầm "động từ hai âm tiết thường rơi vào âm thứ nhất", các em vui lòng sửa thành "động từ hai âm tiết thường rơi vào âm thứ hai" nhé!

Chưa có thông báo nào