Học tốt Tiếng Anh 8 - Cô Lã Thị Hồng Hạnh (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Looking back: Activity 1
  • Looking back: Activity 2
  • Looking back: Activity 3
  • Project
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 2: Life in the country

Unit 2: Life in the country - Looking back and project

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.092

Chưa có thông báo nào