Topclass iLearn Tiếng Anh 11 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation
  • Vocabulary
  • Grammar
  • Project
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 3: Becoming independent

Unit 3: Becoming independent - Looking back and project

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 835

ĐÁP ÁN PHẦN ĐỌC HIỂU
Reading 1: 1. A2. B 3. D 4. C 5. B
Reading 2: 1. A2. C 3. B 4. D 5. A 6. C 7. B 8. D 9. A 10. C
Reading 3: 1. D2. B 3. C 4. A 5. B

Chưa có thông báo nào