Học tốt Tiếng Anh 11 - Thầy Tuấn BB (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation
  • Vocabulary
  • Grammar
  • Project
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 3: Becoming independent

Unit 3: Becoming independent - Looking back and project

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 453

ĐÁP ÁN PHẦN ĐỌC HIỂU
Reading 1: 1. A2. B 3. D 4. C 5. B
Reading 2: 1. A2. C 3. B 4. D 5. A 6. C 7. B 8. D 9. A 10. C
Reading 3: 1. D2. B 3. C 4. A 5. B

Chưa có thông báo nào