Tiếng Anh 11 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Ôn luyện ngữ âm và từ vựng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Luyện đọc hiểu
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: The generation gap

Unit 1: The generation gap - Vocabulary - Extra Exercises

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 6.647

Chưa có thông báo nào