Học tốt Tiếng Anh 11 - Thầy Tuấn BB (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Ôn luyện ngữ âm và từ vựng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Luyện đọc hiểu
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 1: The generation gap

Unit 1: The generation gap - Vocabulary - Extra Exercises

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 3.609

Chưa có thông báo nào