Học tốt Tiếng Anh 11 - Thầy Tuấn BB (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Grammar
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 10: Healthy lifestyles and longevity

Unit 10: Healthy lifestyles and longevity - Looking back and project

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 150


BẢNG ĐÁP ÁN READING

46.B

47.A

48.C

49.D

50.A

51.B

52.C

53.D

54.C

55.B

56.A

57.D

Chưa có thông báo nào