Tiếng Anh 11 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Vocabulary
  • Grammar
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 10: Healthy lifestyles and longevity

Unit 10: Healthy lifestyles and longevity - Looking back and project

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 265


BẢNG ĐÁP ÁN READING

46.B

47.A

48.C

49.D

50.A

51.B

52.C

53.D

54.C

55.B

56.A

57.D

Chưa có thông báo nào