Học tốt Tiếng Anh 11 - Thầy Tuấn BB (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Luyện tập: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc
  • Luyện tập: Tìm lỗi sai
  • Luyện tập: Viết lại câu
  • Luyện tập: Chọn đáp án đúng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 4: Caring for those in need

Unit 4: Caring for those in need - Grammar - Extra Exercises

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 691

Chưa có thông báo nào