Tiếng Anh 11 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Luyện tập: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc
  • Luyện tập: Tìm lỗi sai
  • Luyện tập: Viết lại câu
  • Luyện tập: Chọn đáp án đúng
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: Caring for those in need

Unit 4: Caring for those in need - Grammar - Extra Exercises

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 832

Chưa có thông báo nào