Topclass iLearn Tiếng Anh 11 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 5: Being part of ASEAN

Unit 5: Being part of ASEAN - Looking back and project

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 484


BẢNG ĐÁP ÁNREADING

I

1.C

2.D

3.A

4.B

5.C

6.D

7.C

8.A

9.D

10.C

II

1.B

2.C

3.D

4.D

5.B

Chưa có thông báo nào