Học tốt Tiếng Anh 11 - Thầy Tuấn BB (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Question 1-15
  • Question 16-21
  • Question 22-29
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 7: Further Education

Unit 7: Further Education - Grammar - Extra Exercises

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 74

Chưa có thông báo nào