Topclass iLearn Tiếng Anh 11 (Hệ 10 năm)

Nhấn để bật tiếng
X

Unit 6: Global warming

Unit 6: Global warming - Vocabulary

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 728

Lưu ý: phần Vocabulary - câu số 3, các bạn sửa lại đáp án là "emissions" giúp thầy nhé

Chưa có thông báo nào