Topclass iLearn Tiếng Anh 11 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation
  • Vocabulary
  • Grammar
    • Task 1
    • Task 2
  • Project
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 4: Caring for those in need

Unit 4: Caring for those in need - Looking back and project

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 629


BẢNG ĐÁP ÁN READING

I

1.D

2.D

3.C

4.D

5.B

II

1.B

2.A

3.B

4.C

5.D

6.D

7.B

8.A

9.D

10.B

Chưa có thông báo nào