Topclass iLearn Tiếng Anh 11 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
  • Exercise 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 2: Relationships

Unit 2: Relationships - Looking back and project

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 1.080


BẢNG ĐÁP ÁN READING

I

1.B

2.C

3.A

4.D

5.C

II

1.B

2.A

3.C

4.D

5.A

B

A

Chưa có thông báo nào