Học tốt Tiếng Anh 11 - Thầy Tuấn BB (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation
  • Vocabulary
  • Grammar
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 6: Global warming

Unit 6: Global warming - Looking back and project

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 270


BẢNG ĐÁP ÁNREADING

I

1.C

2.D

3.A

4.B

5.C

6.D

7.C

8.A

9.D

10.C

II

1.B

2.C

3.D

4.D

5.B

Chưa có thông báo nào