Tiếng Anh 11 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 9: Cities of the future

Unit 9: Cities of the future - Looking back and project

Độ dài: 3 phút - Số lượt học 259

BẢNG ĐÁP ÁN READING

I

1.C

2.B

3.A

4.B

5.A

6.C

7.A

8.C

9.B

10.A

11.C

12.B

Chưa có thông báo nào