Tiếng Anh 11 (Hệ 10 năm)

  Mục lục bài giảng
  • Pronunciation: Activity 1
  • Pronunciation: Các quy tắc phát âm
  • Pronunciation: Activity 2
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 1: The generation gap

Unit 1: The generation gap - Pronunciation

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 3.290

Chưa có thông báo nào