Học tốt Tiếng Anh 11 - Thầy Tuấn BB (Hệ 10 năm)

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 8: Our world heritage sites

Unit 8: Our world heritage sites - Looking back and project

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 193


ĐÁP ÁN PHẦN READING

I. 1) to avoid

2) selling

3) removed

4) leading

5) to remember

II. 1) archaeologists

2) culture

3) site

4) evolution

5) civilization

III.

1.D

4.A

7.B

10.A

2.C

5.A

8.D

11.B

3.D

6.C

9.C

12.B


Chưa có thông báo nào