Học tốt Tiếng Anh 11 - Thầy Tuấn BB (Hệ 10 năm)

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Unit 7: Further Education

Unit 7: Further Education - Looking back and project

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 197


BẢNG ĐÁP ÁNREADING

I

1. went to a concert

2. haven’t really enjoyed myself

3. hasn’t seen his brother

4. has gone

5.since you learnt

6.been swimming since

7.since you tidied

8.have been looking for

9.the first time I’ve been to

10.hearing the results, Mary has become

II

1.C

2.A

3.B

4.A

5.D

6.B

III

1.C

2.A

3.A

4.B

5.A

6.D

Chưa có thông báo nào