PAT-I (HSA) Luyện giải đề

  Mục lục bài giảng
  • Câu 111
  • Câu 112
  • Câu 113
  • Câu 114
  • Câu 115
  • Câu 116
  • Câu 117
  • Câu 118
  • Câu 119
  • Câu 120
Nhấn để bật tiếng
X

Đề số 04

Đề số 04. Phần Khoa học - Địa lí

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 896

Lưu ý: Phút 2.34 clip 9: Giáo viên nói nhầm "giáp với Điện Biên, Sơn La ở phía Tây"

Sửa lại: Giáp với Lào ở phía Tây, 2 tỉnh giáp Lào là Điện Biên, Sơn La

Chưa có thông báo nào