Lớp Live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Phạm vi kiến thức và kĩ năng làm bài
  • Ví dụ minh họa
  • Phân dạng câu hỏi
Nhấn để bật tiếng
X

II. TƯ DUY ĐỊNH TÍNH (Tiếng Việt)

Chọn 1 đối tượng KHÔNG cùng nhóm với các đối tượng còn lại

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 363

Chưa có thông báo nào